STRATEJİK PLAN

STRATEJİK PLAN

Temel Değerlerimiz

 • Kano Federasyonun büyük bir aile olduğu kavramını geliştirerek aidiat duygusunun oluşturulmasını sağlamak.
 • Yasal çerçeve içinde demokratik bir spor yönetim anlayışının sağlayacağı şeffaflık ve hesap verebilirlik.
 • Kurumsal yapısı ve yüksek nitelikli kadrosu ile saygın ve güvenilir olmak.
 • Doğa ve insana saygılı, çevre sorunlarına duyarlı olmak.
 • Geleneksel değerleri koruyarak evrensel değerlerle bütünleşmek.
 • Sportif çalışmalarımızı spor bilimlerinin ışığında ve evrensel ilkeler çerçevesinde yürütmek.
 • Ulusal ve bölgesel, kano sporunun sorunlara yönelik araştırmalar yaparak, bu sorunların çözümüne odaklı çalışmalar yürütmek ve bu spor dalının sürekli gelişimini sağlamak.

Amaçlarımız

 • Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
 • Kano Sporuna dönük  hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile uluslararası alanda sportif başarıların artırılmasını sağlamak.
 • Kanoda uluslararası gelişmeleri takip etmek suretiyle federasyonumuzun uluslararası kurumlarla ilişkilerini ve iletişimini güçlendirmek; bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası organizasyonları yürütmek, var olan organizasyon ve benzeri etkinliklere katılarak ülkenin temsilini etkin bir şekilde gerçekleştirmek

Hedeflerimiz

 • İdari personelin niteliğini artırmak.
 • Eğitim-öğretim (Antrenör,Hakem ve Sporcu Eğitimleri) ve çalışma alanlarını iyileştirmek.
 • Bilişim olanaklarını geliştirmek.
 • Tesisleşme konusunda yatırımların arttırlması,
 • Kano Spor kulüplerinin yapısını güçlendirmek.
 • Yetenekli sporcuları tespit etmek ve kano sporuna yönlendirilmelerini sağlamak.
 • Federasyonumuzun iç ve dış paydaşlarla mevcut  koordinasyonunu daha da güçlendirerek, uluslararası faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak,
 • Kano Spor dalında  nitelikli uluslararası organizasyonların ülkemizde yapılması ve sayısının arttırılması için çalışmalar yapmak,
 • Federasyonumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile yürüttüğü koordineli çalışmalarına devam ederek, ulusal ve uluslar arası kurumsal iletişimini arttırmak.

Diğer Haberler